Welkom bij MijnCVW: uw online schadedossier

Mijn CVW stopt op 1 mei a.s.

De mogelijkheid om uw lopende dossiers in te kunnen zien op ‘Mijn CVW’ zal op 1 mei a.s. stoppen. De reden hiervoor is dat de afhandeling van schademeldingen is overgenomen door de TCMG. Na 1 mei is het niet meer mogelijk uw dossiers in te kunnen zien via ‘Mijn CVW’. Wij adviseren dan ook uw gegevens voor die datum te downloaden en zelf op te slaan. Indien u vragen heeft kunt u een email sturen naar NAM-schade-oud@shell.com

Schade door mijnbouw melden bij nieuw schadeloket

Er is een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen. Vanaf 19 maart 2018 kunt u schade als gevolg van een aardbeving melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Bij de Commissie kunt u ook terecht voor vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen is gedaan. Vanaf 19 maart 2018 kunt u deze pagina niet langer gebruiken voor het melden van (aanvullende) schade als gevolg van een aardbeving. Voor bestaande gebruikers blijft het voorlopig wel mogelijk om hun dossierinformatie te bekijken.

Bewoners en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf maandag 19 maart terecht bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Vanaf dat moment kunt u (alleen) daar uw schade melden die het gevolg is van gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg.

Bereikbaarheid Schadeloket
Het schadeloket is telefonisch te bereiken op het (gratis) nummer: 0800 – 4444 111 (7 dagen in de week van 08.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u op de website www.schadedoormijnbouw.nl een digitaal schadeformulier invullen.